RSS

فلسفی
فلسفی-داستانی-علمی

سه شنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۸

درآمدی بر تحلیل فلسفی
درآمدی بر تحلیل فلسفی
نوشته: جان هاسپرس [کتابها]
ناشر: طرح نو[کتابها]
ترجمه: موسی اکرمی [کتابها]
شابک: 964-7134-17-7
تعداد صفحات: 683
شمارگان چاپ: 3300
اطلاعات چاپ: قطع رقعی جلد گالینگرو جلد دار
 
:درباره کتاب


این کتاب ترچمه چهارمین و واپسین ویرایش اثری است که از حدود پنجاه سال پیش، یعنی از زمان نخستین چاپ نخستین ویرایش آن، تاکنون جایگاهی بس ممتاز را به عنوان اثری درباره مبادی فلسفه و آشنایی با تحلیل فلسفی، با سبکی بس زنده و خواندنی، حفظ کرده است و بی گمان تا ده ها سال آینده نیز چنین جایگاهی را حفظ خواهد کرد. هاسپرس، با تجربه ای گرانبار در آموزش و نگارش در سنت فلسفه تحلیلی، به بحث درباره بسیاری از مسائل مهم فلسفه، از نقش زبان و شناخت شناسی - شناخت علمی تا فلسفه دین و فلسفه اخلاق با توجه به روشها و رویکردهای فلسفی رایج در دانشگاههای انگلستان و امریکا پرداخته است. او با توجهی که به واپسین تحولات در زمینه بحثهای فلسفی مورد نظر داشته است در هر ویرایش با بازنگری کامل کتابی تقریبا جدید پدید آورده است، و هر بار با دوری گزیدن از روش مرسوم در نگارش کتابهای مربوط به مسائل فلسفی و تاریخ فلسفه، با روی آوری به روش روایی خاص و تکیه بر صدها مثال و گفتگو و تمرین، با زبانی غیرفنی و محاوره ای، کار را با چنان موفقیتی به سامان رسانده است که به گفته جان ویزدم «در کاری بس دشوار شگفتی ها آفریده است.» هاسپرس در این کتاب نه وظیفه آموزش رسمی تاریخ فلسفه یا مکتبهای فلسفی، بلکه وظیفه آموزش فلسفه ورزی را، به صورت خودآموزی با زنده ترین شیوه بیان، به عهده گرفته است و می توان با استیون پریست همراه شد و درباره نتیجه کار او گفت: «بهترین کتاب موجود در مبادی فلسفه».

:فهرست مطالب

یادداشت مترجم
پیشگفتار ویرایش چهارم
پیگفتار ویرایش دوم
فصل اول: واژه ها و جهان
زبان و واقعیت
بخش 1. پرسشختیفلسفی
فلسفه چیست؟
بحثهای لفظی
بخش 2- واژه ها و اشیا
هراکلیتوس و واژه های عام
طبقه بندی
واژه چونان ابزار
بخش 3- تعریف
تعریف و وجود
دامنه تعاریف
حقیقت و تعریف
انسان چیست؟
بخش 4- ابهام
بخش 5- دلالت ضمنی
معنای عاطفی
بخش 6- تعریف بااشاره
تاثرات و تصورات
بخش 7- بیم عنایی
تمرین
خواندنیهای برگزیده
فصل دوم: چه چیزی را می توانیم بشناسیم [/بدانیم]؟
شناخت
بخش 1- شناختن [/دانستن] چیست؟
باور
صدق [/حقیقت]
قرینه
بخش 2- منابع شناخت
عقل
«قوانین تفکر »
تجربه
تمرین
خواندنیهای برگزیده
فصل سوم: جهان چگونه چیزی است؟
ادراک جهان
بخش 1- واقع گرایی عقل سلیمی
شکها و فریبها
رویاها
خطاهای حسی و توهمها
میکروسکوپها و تلسکوپها
اتمها و الکترونها بخش 2- ایده گرایی [/ ایدئالیسم] بارکلی
بودن ادراک شدن است
ایده گرایی ضعیف در برابر ایده گرایی قوی
تعلیل تجارب حسی
انتقادها
بخش 3- پدیدار گرایی
داده های حسی
بخش 4- حمله به بنیادها
داده
حمله به داده های حسی
تمرین
خواندنیهای برگزیده
فصل چهارم: طرز کار جهان
شناخت علمی
بخش 1- قوانین طبیعت
بخش 2- تبیین
3- نظریه ها
نظریه ای در اختر شناسی
نظریه ای در زمین شناسی
نظریه ای در فیزیک
نوپدیدی و تحویل پذیری
تبیین در زیست شناسی
آفرینش در برابر تکامل
بخش 4- امکان
سفر زمانی
بخش 5- مسئله استقرا
حل مسئله استقرا
تمرین
خواندنیهای برگزیده
فصل پنجم: آنچه هست و آنچه باید باشد
آزادی و ضرورت
بخش 1- ریاضیات
بخش 2- کانت و پیشینی ترکیبی
بخش 3- علیت
علت چیست؟
اصل علی
بخش 4- تعیین گرایی و آزادی
آزادی
قدرگرایی
ناتعیین گرایی
پیش بینی پذیری
تصادف
ناهمسازی تعیین گرایی با آزادی
نظریه عاملیت
تمرین
خواندنیهای برگزیده
فصل ششم: من چیستم؟
ذهن و جسم
بخش 1- امر فیزیکی و امر ذهنی
ذهنهای دیگر
آیا رایانه ها می توانند از آگاهی برخوردار باشند؟
بخش 2- رابطه میان امر فیزیکی وامر ذهنی
مادی گرایی
بخش 3- هویت شخصی
در چه زمانی هنوز شمایید؟
حافظه
تمرین
خواندنیهای برگزیده
فصل هفتم: چه چیز دیگری وجود دارد؟
فلسفه دین
بخش 1- تجربه دینی
بخش 2- برهان هستی شناختی [/وجودی]
بخش 3- برهان کیهان شناختی
برهان علی
برهان وابستگی
بخش 4- برهان معجزات
بخش 5- برهان غایت شناختی ( برهان طرح [/اتقان صنع])
مسئله شر
دیگر برهانهای طرح [/اتقان صنع]
بخش 6- انسانوارانگاری و عرفان
انسانوارانگاری
عرفان
فرضیه های دینی
سودمندی دین
تمرین
خواندنیهای برگزیده
فصل هشتم: هست و باید
مسائل اخلاق
بخش 1- فرا اخلاق
تعریف اصطلاحات اخلاقی
بخش 2- خوب
بخش 3- نظریه های رفتار
خودگرایی
دیگر گرایی
«همسایه ات را دوست بدار »
قاعده طلایی
کلیت پذیری
سودگرایی
حقوق بشر
عدالت
تمرین
خواندنیهای برگزیده
واژه نامه فارسی - انگلیسی
واژه نامه انگلیسی - فارسی
نمایه

نوشته شده توسط و.ت در ساعت 1:36

قلسفی - علمی - داستانی
این بلاگ حاوی کتابهای فلسفی و داستان ها و مطالب علمی روز است .امید است با انتقادات و پیشنهادات خود ما را یاری فرمایید .

ایمیل مدیر : vtesteghlali@yahoo.comصفحه نخست | پست الکترونیک | آرشیو مطالب | لينك آر اس اس | عناوین مطالب وبلاگ | تم دیزاینر

.:: Design Theme By : wWw.Theme-Designer.Com ::.